அதிமுக

கற்பழிப்பு, கஞ்சா, பவர் கட்… திமுக ஆட்சியில் எல்லாம் கெட்டு, குட்டிச்சுவரா போச்சு – ஈபிஎஸ் காட்டம்!

கற்பழிப்பு, கஞ்சா, பவர் கட்… திமுக ஆட்சியில் எல்லாம் கெட்டு, குட்டிச்சுவரா போச்சு – ஈபிஎஸ் காட்டம்!