இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

யப்பா கொஞ்சம் பாத்து செலவு பண்ணுங்க பா! ஒன்றிய அரசுக்கு அறிவுரை கூறிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர்

யப்பா கொஞ்சம் பாத்து செலவு பண்ணுங்க பா! ஒன்றிய அரசுக்கு அறிவுரை கூறிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர்