தாலிபான்

நான் பண மூட்டையை தூக்கி கொண்டு ஒடினேனா! — விளமளிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர்

நான் பண மூட்டையை தூக்கி கொண்டு ஒடினேனா! — விளமளிக்கும் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர்

தொடரும் தாலிபான்களின் அட்டூழியங்கள் : ஆண்களின் துணையில்லாமல் பெண்கள் நீண்ட தூர பயணம் மேற்கொள்ள தடை..!

தொடரும் தாலிபான்களின் அட்டூழியங்கள் : ஆண்களின் துணையில்லாமல் பெண்கள் நீண்ட தூர பயணம் மேற்கொள்ள தடை..!