பாரதிய ஜனதா கட்சி

ரஷ்யாவோடு நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள் …. ஹேக்கர்களுக்கு சவால் விட்ட  பாஜக  தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா

ரஷ்யாவோடு நிறுத்திக்கொள்ளுங்கள் …. ஹேக்கர்களுக்கு சவால் விட்ட  பாஜக  தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா