மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

நெல்லை குவாரி விபத்துக்கு காரணமான ஒருத்தரையும் விடக்கூடாது… கொந்தளிக்கும் மார்க்சிஸ்ட்!

நெல்லை குவாரி விபத்துக்கு காரணமான ஒருத்தரையும் விடக்கூடாது… கொந்தளிக்கும் மார்க்சிஸ்ட்!