மின்சாரத் துறை

#Breaking பொதுத்தேர்வின் போது தடையற்ற மின்சாரம்… மின்வாரியத்திடமிருந்து பறந்த அதிரடி உத்தரவு!

#Breaking பொதுத்தேர்வின் போது தடையற்ற மின்சாரம்… மின்வாரியத்திடமிருந்து பறந்த அதிரடி உத்தரவு!