வாட்ஸ்அப்

தனியுரிமை கொள்கைகளை ஏற்காத பயனாளிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை… வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் அறிவிப்பு

தனியுரிமை கொள்கைகளை ஏற்காத பயனாளிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் இல்லை… வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் அறிவிப்பு